sâmbătă, 31 ianuarie 2015

Manuscrisul ebraic Nr. 132

"Pe 12 August 1553 Papa Iulius III a semnat un decret prin care a banat Talmudul medieval la Roma. Decretul a fost executat la sfârşitul lunii Septembrie de Rosh-Hashana (Roş Ha-Şana - noul an laic ori babilonian), când orice asemănător cu Talmudul a fost confiscat. Jean DuTillet, Episcop de Brieu, Franţa a vizitat Roma în acea vreme. DuTillet a rămas blocat luând seama de un manuscris ebraic al Matei împreună cu celelate manuscrise. DuTillet a achiziţionat manuscrisul şi s-a întors în Franţa, punândul în Bibliotheque Nationale, Paris. Rămâne acolo până în ziua de azi ca Ms. ebraic Nr. 132. În timp ce majoritatea scribilor au ignorat versiunea DuTillet a versiunii ebraice după Matei, Hugh Schonfield şi-a făcut opinia că textul acestui manuscris ebraic subliniază textul nostru grecesc curent. Schonfield scrie: ....unele dovezi lingvistice ... par să arate că  textul ebraic [DuTillet] subliniază textul grecesc, şi că unele redări în greacă, pot fi datorită datorită unor citiri greşite ale originalului ebraic. (Un Text Ebraic Vechi al St. Evranghelii după Matei; 1927, pg. 17)

On August 12th, 1553 Pope Julius III signed a decree banning the Talmud in Rome. The decree was executed on Rosh HaShanna, and anything that looked like the Talmud, (anything written in Hebrew letters) was confiscated. Jean DuTillet, Bishop of Brieu, France was visiting Rome at the time. DuTillet was astounded to take notice of a Hebrew manuscript of Matthew among the other Hebrew manuscripts. DuTillet acquired the manuscript and returned to France, depositing it in the Bibliotheque Nationale, Paris. It remains there to this day as Hebrew ms. No. 132. While most scholars have ignored the DuTillet Hebrew version of Matthew, Hugh Schonfield stated his opinion that this Hebrew text underlies our current Greek text. Schonfield writes: ....certain linguistic proofs ... seem to show that the Hebrew text [DuTillet] underlies the Greek, and that certain renderings in the Greek, may be due to a misread Hebrew original. (An Old Hebrew Text of St. Matthew’s Gospel; 1927, p. 17)

http://www.lulu.com/product/paperback/bsorot-matti-the-goodnews-according-to-matthew-from-an-old-hebrew-manuscript/5616553?showPreview

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.