duminică, 1 martie 2015

Rugăciunea "Tatăl nostru" în română, pe la 1715

Rugăciunea "Tatăl nostru" în română (confundată cu o rugăciune din Ţara Galilor), publicată într-o carte la Amsterdam, în 1715.
Cartea se numeşte „Oratio Dominica In Diversas Omnium Fere Gentium Linguas Versa Et Propriis Cujusque Linguae Characteribus Expressa” 


“Poerinthele nostru cela ce esti en cheri / 

Svintzas case numele Teu / 
Vie emperetzia Ta / 
Facoesa voe Ta en tzer ase si pre poement / 
Poene noastre tzafoetzioace doe noaoe astezi / 
Si lase noaoe datorii le noastre, cum si noi se loesoem datornicilor nostri. / 
Si nu dutze pre noi la ispitire / 
Tze ne mentueste pre noi de vilclianul. Amin”.

"Parintele nostru cel ce esti in cer/ 

Sfinteasca-se numele tau/ 
Vie imparatia ta/ 
Faca-se voia ta in cer asa si pe pamant/ 
Painea noastra satioasa da-o noua astazi/ 
Si lasa noua datoriile noastre, cum si noi sa lasam datornicilor nostrii/ 
Si nu duce pe noi la ispitire/ 
Ci ne mantuieste pe noi de vicleanul. Amin."

Alte versiuni româneşti din aceeaşi carte:


Tatăl nostru csinye ieşti in eseruj
Szvinczai esze numelye toă
Sze vii impăraczia ta
Fii voja ta cum in eserui, asha ahi pe pământul
Punya nostru de toate zilelye de noi aszteziIartă gresheley lye nostr cum shi noi jertăm a greshiţilor noştri
Shi nu duce pe noi inka la iszpite
Shi mentujesthte pe noi rau Amin.

Părintye nostru csel ese jesti în cieri
Svencznisze numelye Tuo
Vii imaraczia ta
Facsaa sze voja ta cum in cseri asha shi pe pământ
Punye nostru cssaszecsio da noo asztesz
Shi lasza noo datorilye nostre cum shi noi leszam datornicsilor nostri
Shi nu ducs pe noi la ispitiva
Shix menrujeste pe noi de hitlyunul Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.