miercuri, 30 decembrie 2015

A treia epistolă a apostolului Ioan - Proiect de recenzie după manuscrisele antice

A treia epistolă a apostolului Ioan 

Autor apostolul Ioan
Text compus în limba greacă"Analiza Textuală Comparativă Este Ştiinţă şi Artă". De ce este necesară? 
(Este vorba de analiza textuală comparativă a manuscriselor biblice)

"Din păcate nu există manuscrise originale (numite "autografe") a oricăreia dintre cărţile biblice care au fost recuperate, iar din moment ce nu există manuscrise existente care ar fi de acord unele cu altele în fiecare detaliu, analiza textuală comparativă este necesară pentru a rezolva problemele de variaţie. Alfred E. Housman, un analist al textelor comparate de lucrări clasice, arată că analistii textelor comparate se bazează pe "bunul simţ şi folosirea raţiunii." Pe scurt spus, analiza textuală comparativă este ştiinţă şi artă, care urmăreşte să determine modul [iniţial] de redactare a unui text. Este o ştiinţă pentru că norme specifice reglementează evaluarea diferitelor tipuri de erori de copist şi lecturi, dar este de asemenea o artă, deoarece aceste norme nu pot fi aplicate rigid în orice situaţie."
Aşadar trebuie să avem intuiţie, dar aceasta trebuie să fie conectată la Dumnezeu.
Pentru cărţile Noului Legământ, manuscrisele din Categoria I (de “tip alexandrin”) sunt cele mai vechi şi cele mai credibile.
Papirusuri (P) şi pergamente (perg. (latina “vellum”)) ce conţin texte biblice ante-niceene (de înainte de Conciliul de la Niceea, 325):
Papirusul este un material asemănător cu hârtia, produs din planta Cyperus papyrus, pe care se scria în perioada Antichității, în special în Egipt.” Enciclopedia Libera Wikipedia
Pergamentul este o piele de animal prelucrată special pentru a se putea scrie pe ea. A fost folosită odinioară, în loc de hârtie.” E. L. Wikipedia
Până în jurul anului 150, avem următoarele manuscrise biblice pentru comparație:

52, 90, 104
Până în jurul anului 200, avem următoarele manuscrise biblice pentru comparație:

32, 46, 64/67, 66, 77, perg. 0189
Până în jurul anului 250, avem următoarele manuscrise biblice pentru comparație:

1, 4, 5, 9, 12, 15, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 45, 47, 49, 53, 65, 70, 75, 80, 87, perg. 0220
Până în jurul anului 300, avem următoarele manuscrise biblice pentru comparație:

13, 16, 18, 37, 72, 78, perg. 0162, 115
Până în jurul anului 350, avem următoarele manuscrise biblice pentru comparație:

10, 24, 35, perg. 01, 03


Variantele textuale se pot găsi pe siteul biblehub.com, netbible.org, nestle-aland.com, biblequery.org şi csntm.org.
Acestea sunt: 
- la versetul 3 unele manuscrise conțin "pentru că m-am bucurat foarte mult venind fraţii", altele conțin "m-am bucurat foarte mult venind fraţii"
- la versetul 5 unele manuscrise conțin "şi ei sunt cei străini",
altele conțin "şi ei sunt străini"
- la versetul 7 unele manuscrise conțin "fiindcă pentru numele său au plecat, nimic luând de la naţiuni", altele conțin "fiindcă pentru numele au plecat, nimic luând de la naţiuni"
- la versetul 9 unele manuscrise conțin "am scris ceva adunării", altele conțin "am scris adunării"
- la versetul 11 unele manuscrise conțin "dar cine face rău", altele conțin "cine face rău"
- la vesetul 12 unele manuscrise conțin "şi ştii", altele conțin "şi ştiţi“"
- la versetul 13 unele manuscrise conțin "să-ţi scriu", altele conțin "să scriu"
- la final unele manuscrise conțin "Amen", urmată de fraza "a treia epistolă comună a apostolului Ioan", altele nu conțin acest cuvânt, nici această frază
 
Textul din 3Ioan al Bibliei antice este transliterat din greacă pe siteul biblehub.com.  

Despre alfabetul și scrierea din greacă antică
“Alfabetul grec este o culegere a celor 24 de litere folosite pentru a scrie în limba greacă din secolul VIII î.Hr. până astăzi. Este primul și cel mai vechi alfabet care notează fiecare vocală și fiecare consoană cu semne separate. Începând din secolul II î.Hr. literele grecești au fost folosite și pentru a marca numeralele.” E. L. Wikipedia
„În formele sale clasice și moderne, alfabetul are 24 litere, ordonate de la alfa la omega. Ca latina și chirilica, greaca a avut inițial o singură formă pentru fiecare literă; acesta a dezvoltat cazul distincției între litere cu forma de majuscule și minuscule în paralel cu latina în epoca modernă.” E. L. Wikipedia
Literele alfabetului grec sunt: α (alfa), β (beta), γ (gamma), δ (delta), ε (epsilon), ζ (zeta), η (eta), θ (theta), ι (iota), κ (kappa), λ (lambda), μ (mu), ν (nu), ξ (ksi), ο (omicron), π (pi), ρ (rho), σ și ς (sunt sigma în ambele cazuri, numai că ς se scrie la final de cuvânt pe când σ în celelalte cazuri, ca de exemplu la Ὀδυσσεύς Odysseus), τ (tau), υ (upsilon), φ (phi), χ (chi), ψ (psi), ω (omega).
Transcrierea clasică pentru α (alfa) este "a", transcrierea modernă "a".
Transcrierea clasică pentru β (beta) este "b", transcrierea modernă "v".
Transcrierea clasică pentru γ (gamma) este "g", transcrierea modernă "g".
Transcrierea clasică pentru δ (delta) este "d", transcrierea modernă "d".
Transcrierea clasică pentru ε (epsilon) este "e", transcrierea modernă "e".
Transcrierea clasică pentru ζ (zeta) este "z", transcrierea modernă "z".
Transcrierea clasică pentru η (eta) este "e", transcrierea modernă "i".
Transcrierea clasică pentru θ (theta) este "th", transcrierea modernă "th".
Transcrierea clasică pentru ι (iota) este "i", transcrierea modernă "i".
Transcrierea clasică pentru κ (kappa) este "k", transcrierea modernă "k".
Transcrierea clasică pentru λ (lambda) este "l", transcrierea modernă "l".
Transcrierea clasică pentru μ (mu) este "m", transcrierea modernă "m".
Transcrierea clasică pentru ν (nu) este "n", transcrierea modernă "n".
Transcrierea clasică pentru ξ (ksi) este "x", transcrierea modernă "x".
Transcrierea clasică pentru ο (omicron) este "o", transcrierea modernă "o".
Transcrierea clasică pentru π (pi) este "p", transcrierea modernă "p".
Transcrierea clasică pentru ρ (rho) este "r", transcrierea modernă "r".
Transcrierea clasică pentru σ şi ς (sigma) este "s", transcrierea modernă "s".
Transcrierea clasică pentru τ (tau) este "t", transcrierea modernă "t".
Transcrierea clasică pentru υ (upsilon) este "y", transcrierea modernă "y".
Transcrierea clasică pentru φ (phi) este "ph", transcrierea modernă "f".
Transcrierea clasică pentru χ (chi) este "kh", transcrierea modernă "ch".
Transcrierea clasică pentru ψ (psi) este "ps", transcrierea modernă "ps".
Transcrierea clasică pentru ω (omega) este "o", transcrierea modernă "o".
Prin urmare redarea mai potrivită este "Christos" nu "Cristos" nici "Hristos", având în vedere că la textul grec avem litera χ (chi), care în transliterarea clasică este "kh" iar în cea modernă "ch".

Exegetii celor mai erudite popoare, englezii si francezii, atunci cand nu redau forma "Mesia", redau litera "chi" prin "ch", redau Christ, nu Hrist sau Crist.
A se compara cele mai importante versiuni englezesti si franceze:

Matei 1:1
King James Bible
The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

Holman Christian Standard Bible
The historical record of Jesus Christ, the Son of David, the Son of Abraham:

Marcu 1:1
World English Bible
The beginning of the Good News of Jesus Christ, the Son of God.

Young's Literal Translation
A beginning of the good news of Jesus Christ, Son of God.

Matei 1:1
Louis Segond Bible
Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.

Martin Bible
Le Livre de la Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.

Marcu 1:1
Martin Bible
1Le commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu;

Louis Segond Bible
Commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.

Prin urmare redarea mai potrivită este "Christos" nu "Cristos" nici "Hristos", având în vedere că la textul grec avem litera χ (chi), care în transliterarea clasică este "kh" iar în cea modernă "ch". 
Textul grec transliterat, însoţit de traducerea în limba română
 
 3Ioan 1:1. Ho presbyteros (Bătrânul), Gaiō tō (către Gaiu), agapētō (iubitul) hon (pe care) egō (eu) agapō (îl iubesc) en (în) alētheia (adevăr).

3Ioan 1:2. Agapēte (Iubite), peri (asupra) pantōn (a toate) euchomai (doresc) se (tu) euodousthai (să prosperi) kai (şi) hygiainein (fii sănătos), kathōs (la fel cum) euodoutai (prosperă) sou hē (al tău) psychē (suflet).

3Ioan 1:3. Echarēn (M-am bucurat) lian (foarte mult) erchomenōn (venind) adelphōn (fraţii) kai (şi) martyrountōn (mărturisind) sou tē (al tău) alētheia (adevăr), kathōs (cum la fel) sy (tu) en (în) alētheia (adevăr) peripateis (umbli).

3Ioan 1:4. Meizoteran (Mai mare) toutōn (ca aceste (bucurii)), ouk (nu) echō (am) charan (bucurie), hina (decât ca) akouō (să aud despre) ta ema (ai mei) tekna (copii) en (în) tē alētheia (adevăr) peripatounta (umblând).

3Ioan 1:5. Agapēte (Iubite), piston (cu credincioşie) poieis (faci) ho (orice), ean (dacă) ergasē (vei lucra) eis (faţă) tous (de) adelphous (fraţi); kai (şi) touto (ei sunt) xenous (străini),

3Ioan 1:6. hoi (care) emartyrēsan (au mărturisit) sou tē (a ta) agapē (dragoste) enōpion (înaintea) ekklēsias (adunării). Hous (Vei) kalōs (bine) poiēseis (face) propempsas (înainte trimiţându-i) axiōs (vrednic) tou Theou (faţă de Dumnezeu).

3Ioan 1:7. hyper (fiindcă) gar (pentru) tou onomatos (numele său) exēlthon (au plecat), mēden (nimic) lambanontes (lunâd) apo tōn (de la) ethnikōn (naţiuni).

3Ioan 1:8. Hēmeis (Noi) oun (deci) opheilomen (trebuie) hypolambanein (să-i primim) tous toioutous (pe asemenea (fraţi)), hina (ca) synergoi (împreună-lucrători) ginōmetha (să fim) tē alētheia (cu adevărul).

3Ioan 1:9. Egrapsa (Am scris) tē ekklēsia (adunării), all’ (dar) ho philoprōteuōn (cel de întâietate-iubitor) autōn (dintre ei), Diotrephēs (Diotref), ouk (nu) epidechetai (ne primeşte) hēmas (pe noi).

3Ioan 1:10. Dia (De) touto (aceea), ean (dacă) elthō (voi veni), hypomnēsō (voi aminti) autou (lui) ta erga (lucrările) ha (care) poiei (le face) logois (cu cuvinte) ponērois (rele), phlyarōn (clevetind) hēmas (pe noi); kai (şi), mē arkoumenos (nesatisfăcut) epi (cu) toutois (acestea), oute (nici) autos (el însuşi) epidechetai (neprimind) tous (pe aceşti) adelphous (fraţi) kai (şi) tous (pe aceia) boulomenous (ce voiesc), kōlyei (îi interzice) kai (şi) ek tēs (din) ekklēsias (adunare) ekballei (îi dă afară).

3Ioan 1:11. Agapēte (Iubite), mē (nu) mimou (imita) to (ce-i) kakon (răul), alla (ci) to (ce-i) agathon (binele). Ho (Cine) agathopoiōn (bine-face) ek (din) tou Theou (Dumnezeu) estin (este); ho (cine) kakopoiōn (rău-face), ouch (nu) heōraken (l-a văzut) ton Theon (pe Dumnezeu).

3Ioan 1:12. Dēmētriō (Dimitrie) memartyrētai (e mărturisit) hypo (de) pantōn (toţi), kai (şi) hypo (de) autēs (însuşi) tēs alētheias (adevărul); kai (şi) hēmeis (noi), de (de asemenea), martyroumen (mărturisim) kai (şi) oidas (ştii) hoti (că) hē martyria (mărturia) hēmōn (noastră) alēthēs (adevărată) estin (este).

3Ioan 1:13. Polla (Multe) eichon (aveam) grapsai (să scriu) soi (ţie), all' (dar) ou (nu) thelō (doresc) dia (cu) melanos (cerneală) kai (şi) kalamou (condei) soi (ţie) graphein (să scriu);

3Ioan 1:14. elpizō (sper) de (de asemenea) eutheōs (în curând) se (a te) idein (vedea) kai (şi) stoma (gură) pros (la) stoma (gură) lalēsomen (vom vorbi). Eirēnē (Pace) soi (ţie)! Aspazontai se (Te salută) hoi (aceşti) philoi (prieteni). Aspazou (Salută) tous (acei) philous (prieteni) kat’ (pe) onoma (nume).


1. Bătrânul, către Gaiu, iubitul pe care eu îl iubesc în adevăr.
2. Iubite, asupra a toate doresc tu să prosperi şi fii sănătos, la fel cum prosperă al tău suflet.
3. M-am bucurat foarte mult venind fraţii şi mărturisind al tău adevăr, cum la fel tu în adevăr umbli.
4. Mai mare ca aceste (bucurii), nu am bucurie, decât ca să aud despre ai mei copii în adevăr umblând.  
5. Iubite, cu credincioşie faci orice, dacă vei lucra faţă de fraţi; şi ei sunt străini, 
6. care au mărturisit a ta dragoste înaintea adunării. Vei bine face înainte trimiţându-i, vrednic faţă de Dumnezeu;
7. fiindcă pentru numele său au plecat, nimic luând de la naţiuni.
8. Noi deci trebuie să-i primim pe asemenea (fraţi), ca împreună-lucrători să fim cu adevărul.
9. Am scris adunării, dar cel de întâietate-iubitor dintre ei, Diotref, nu ne primeşte pe noi. 
10. De aceea, dacă voi veni, voi aminti lui lucrările care le face cu cuvinte rele, clevetind pe noi; şi nesatisfăcut cu acestea, nici el însuşi neprimind pe aceşti fraţi şi pe aceia ce voiesc, îi interzice şi din adunare îi dă afară.    
11. Iubite, nu imita ce-i răul, ci ce-i binele. Cine bine-face din Dumnezeu este; cine rău-face, nu l-a văzut pe Dumnezeu.
12. Dimitrie e mărturisit de toţi şi de însuşi adevărul; şi noi, de asemenea, mărturisim şi ştii că mărturia noastră adevărată este.
13. Multe aveam să scriu ţie, dar nu doresc cu cerneală şi condei ţie să scriu;
14. sper de asemenea în curând a te vedea şi gură la gură vom vorbi. Pace ţie! Te salută aceşti prieteni. Salută acei prieteni pe nume.    
-----------------------------------------------------------------------------
Greşelile de transliterare, traducere şi celelalte variante din manuscrisele timpurii sau evul mediu, pot fi trimise spre examinare, pe e.mail la bibliaantica@yahoo.com, cu menţiunea "Biblia Antică".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu