marți, 15 decembrie 2015

Recenzie Matei 1:1-6

Matei 1:1-6
(1 Cartea genealogiei lui Ieşhua Unsul (1), fiul lui David, fiul lui Abraham. (2)
2 Abraham (3a) a născut pe Ițhac; Ițhac a născut pe Iacob; Iacob a născut pe Iehuda şi pe fraţii lui;
3 Iehuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;
4 Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;
5 Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; şi Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;
6 Iese a născut pe David (3b), regele. David a născut pe Solomon din cea a lui Urie;) (4)

Note:
(1) Ha-Maşhiach în ebraică şi Christos în greacă înseamnă Unsul.
(2, 3a-3b) Până aici genealogia corespunde cu Vechiul Testament dar nu şi cu Evanghelia După Luca, care conține cu un nume mai mult între Luca 3:31-34:
- dovezi pentru versetul 1: Luca 3:23; Psalmii 132:11; Isaia 11:1; Ieremia 23:5; Matei 22:42; Ioan 7:42; Fapte 2:30; Fapte 13:23; Romani 1:3; Geneza 12:3; Geneza 22:18; Galateni 3:16;
- dovezi pentru versetul 2: Geneza 21:2; Geneza 21:3; Geneza 25:26; Geneza 29:35; 1Cronici 2:1,2
- dovezi pentru versetul 3: Geneza 38:27; Rut 4:18; 1 Cronici 2:5; 1 Cronici 2:9;
- dovezi pentru versetul 4: 1Cronici 2:10,11
- dovezi pentru versetul 5: 1Cronici 2:11,12
- dovezi pentru versetul 6: 1Cronici 2:15; 1 Samuel 16:1; 1 Samuel 17:12; 2 Samuel 12:24;
(4) Anumiți scriitori (cunoscuți sau necunoscuți) care au trăit în secolul I şi II nu includ această genealogie în manuscrisele produse de ei, fie datorită discrepanței dintre cronologia din Matei şi Luca, fie din alte motive - una din ele poate fi, că originalul Evangheliei După Matei nu a avut o cronologie. A cui este eroarea?
Matei 1 -- Luca 3:
(Cazul acesta nu este singura eroare din cronologia actualului Nou Testament)
1 Abraham - Abraham (de acord)
2 Ițhac - Ițhac (de acord)
3 Iacob - Iacob (de acord)
4 Iehuda - Iehuda (de acord)
5 Fares - Fares (de acord)
6 Esrom - Esrom (de acord)
7 Aram - Arni (de acord, daca Aram este Arni altfel spus)
8 ........ - Admin (omul "in plus" nu apare in Vechiul Testament, Ram fiind tatăl lui Aminadab, conform cu Rut 4:19)
9 Aminadab - Aminadab (de acord)
10 Naason - Naason (de acord)
11 Salmon - Salmon (de acord)
12 Boaz - Booz (altfel scris) (de acord)
13 Obed - Iobed (altfel scris) (de acord)
14 Iese - Iese (de acord)
15 David - David (de acord)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.