sâmbătă, 2 ianuarie 2016

A doua epistolă a apostolului Ioan - Recenzie după manuscrisele greceşti

A doua epistolă a apostolului Ioan - Recenzie după manuscrisele greceşti
Autor apostolul Ioan
Text compus în limba greacă

Textul din 2Ioan al Bibliei antice este transliterat din greacă pe siteul biblehub.com.
Variantele textuale se pot găsi pe siteul biblequery.org şi csntm.org.

1. Ho presbyteros (Bătrânul), eklektē (alesei) doamne (kyria) şi (kai) tois (acelor) teknois (copiii) autēs (ai ei), hous (pe care) egō (eu) agapō (iubesc) en (în) alētheia (adevăr), şi (kai) nu (ouk) eu (egō) monos (numai), alla (ci) kai (şi) pantes (toţi) hoi (cei) egnōkotes (care cunosc) ten alētheian (adevărul),
2. dia (prin) tēn alētheian (adevărul) tēn menousan (care rămâne) en (în) hēmin (noi) kai (şi) meth’ (cu) hēmōn (noi) estai (va fi) eis (în) ton aiōna (veac):
3. estai (va fi) meth’ (cu) hēmōn (noi) charis (har), eleos (îndurare), pace (eirēnē) para (de la) Dumnezeu (Theou) Tatăl (Patros) kai (şi)
para (de la) Iēsou (Ieşhua) Christou (Unsul), tou Huiou (Fiul) tou Patros (Tatălui), en (în) alētheia (adevăr) kai (şi) agapē (dragoste)!
4. Echarēn (M-am bucurat) lian (foarte mult) hoti (pentru că) heurēka (am găsit) ek (din) teknōn (copiii) sou (tăi) peripatountas (umblând) en (în) alētheia (adevăr), kathōs (după cum) entolēn (poruncă) elabomen (am primit) para (de la) tou Patros (Tatăl).
5. Kai (Şi) nyn (acum), erōtō (te rog) se (pe tine), kyria (doamnă), ouch (nu)
hōs (ca) entolēn (poruncă), graphōn (scriind) soi (ţie) kainēn ((ceva) nou), alla (ci) hēn (aceea) eichomen (având-o) ap’ (de la) archēs (început): hina (ca) agapōmen (să ne iubim) allēlous (unii pe alţii).
6. Kai (Şi) hautē (aceasta) estin (este) hē agapē (dragostea): hina (ca) peripatōmen (să umblăm) kata (potrivit) tas entolas (cu poruncile) autou (lui). Hautē (Această) hē entolē (poruncă) estin (este), kathōs (după cum) ēkousate (aţi auzit) ap’ (de la) început, hina (ca) en (în) autē (ea) peripatēte (să umblaţi).

7. Hoti (Pentru că) polloi (mulţi) planoi (înşelători) exēlthon (au intrat) eis (în) ton kosmon (lume); hoi (aceia) mē (nu) homologountes (mărturisesc) Iēsoun (pe Ieşhua) Christon (Unsul) erchomenon (venind) en (în) sarki (carne). Houtos (Acesta) estin (este) ho planos (înşelătorul) kai (şi) ho antichristos (antihristul).
8. Blepete (Vegheaţi) heautous (la voi înșivă), hina (ca să) mē (nu) apolesēte (pierdeţi) ha (ce) eirgasametha (aţi lucrat) alla (ci) mishton (să primiţi) plērē (deplină) apolabēte (răsplată).
9. Pas (Oricine) proagōn (merge înainte) kai (şi) mē (nu) menōn (rămâne) en (în) tē didachē (învăţătura) tou Christou (Unsului), Theon (Dumnezeu) ouk (nu) echei (are). Ho (Cine) menōn (rămâne) en (în) tē didachē (învăţătură), houtos (acela) kai (şi) ton Patera (pe Tatăl) kai (şi) ton Huion (pe Fiul) echei (îl are).
10. Ei (Dacă) tis (cineva) erchetai (vine) pros (la) hymas (voi) kai (şi) tautēn (această) tēn didachēn (învăţătură) ou (nu) prehei (o aduce), mē (nu-l) lambanete (primiţi) auton (pe el) eis (în) oikian (casă) kai (şi) chairein ("Bucură-te!") autō (lui) mē (nu-i) legete (ziceţi)
11. Ho (Cine) legōn (zice) gar (pentru) autō (el) chairein ("Bucură-te!"), koinōnei (împărtășește) tois (acele) ergois (lucrări) autou (ale lui), tois (acele) ponērois (rele).
12. Polla (Multe) eichon (aveam) hymin (vouă) graphein (să scriu), ouk (nu) eboulēthēn (am vrut) dia (cu) chartou (hârtie) kai (şi) melanos (cerneală), alla (ci) elpizō (sper) genesthai (să vin) pros (la) hymas (voi) kai (şi) stoma (gură) pros (la) stoma (gură) lalēsai (să vă vorbesc), hina (pentru ca) hē chara (bucuria) hēmōn (noastră) peplērōmenē ē (să fie deplină). 
13. Aspazetai se (Te salută), ta tekna (copiii) tēs adelphēs (surorii) sou (tale) tēs eklektēs (alese).


1. Bătrânul, alesei doamne şi acelor copiii ai ei, pe care eu iubesc în adevăr, şi nu eu numai, ci şi toţi cei care cunosc adevărul,
2. prin adevărul care rămâne în noi şi cu noi va fi în veac:
3. va fi cu noi har, îndurare, pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Ieşhua Unsul, Fiul Tatălui, în adevăr şi dragoste!
4. M-am bucurat foarte mult că am găsit din copiii tăi umblând în adevăr, după cum am primit poruncă de la Tatăl.
5. Şi acum, te rog pe tine, doamnă, nu ca poruncă, scriind ţie (ceva) nou, ci aceea având-o de la început: ca să ne iubim unii pe alţii.
6. Şi aceasta este dragostea: ca să umblăm potrivit cu poruncile lui. Această poruncă este, după cum aţi auzit de la început, ca în ea să umblaţi.
7. Pentru că mulţi înşelători au intrat în lume; aceia nu mărturisesc pe Ieşhua Unsul venind în carne. Acesta este înşelătorul şi antichristul.
8. Vegheaţi la voi înșivă, ca nu pierdeţi ce aţi lucrat, ci să primiţi deplină răsplată.
9. Oricine merge înainte şi nu rămâne în învăţătura Unsului, Dumnezeu nu are. Cine rămâne în învăţătură, acela şi pe Tatăl şi pe Fiul îl are.
10. Dacă cineva vine la voi şi această învăţătură nu o aduce, nu-l primiţi pe el în casă şi "Bucură-te!" lui nu-i ziceţi.
11. Cine zice pentru el "Bucură-te!", împărtășește acele lucrări ale lui, acele rele.
12. Multe aveam vouă scriu, nu am vrut cu hârtie şi cerneală, ci sper să vin la voi şi gură la gură să vă vorbesc, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
13. Te salută copiii surorii tale alese.

------------------------------------------------------------------------------------------

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu