sâmbătă, 6 februarie 2016

Locurile din Vechiul Testament unde Ihwh (Yhwh) a fost inlocuit cu Adonai - Partea 5

Conform adnotarilor (comentariilor) facute de masoreti in Masora, soferimii au inlocuit de 134 de ori "Ihwh" (Yhwh) (numele divin) cu "Adonai" (Domnul meu) si in 17 locuri prin "Elohim" (Dumnezeu).

Aici puteti urmari liniile directoare ale statiilor transmiterii textului. Veti observa ca pana la Textul Masoretic sunt trei statii de text.
In continuare voi reda in stil autentic locurile unde Ihwh (Yhwh) a fost inlocuit cu Adonai (Domnul meu):


Ezra 10:3

Şi acum să facem legământ cu Dumnezeul nostru că vom alunga toate soţiile şi pe cei care s-au născut din ele, după sfatul lui Iehova şi al acelora care tremură la porunca Dumnezeului nostru; şi facă-se după lege.


Neemia 1:11

Te rog, Iehova, fie urechea ta cu luare-aminte la rugăciunea robului tău şi la rugăciunea robilor tăi, cărora le place să se teamă de numele tău; şi fă, te rog, să reuşească robul tău astăzi şi dă-i să găsească îndurare înaintea bărbatului acestuia!“ Şi eu eram paharnicul împăratului.


Nehemia 4:14

Şi m-am uitat şi m-am ridicat şi am zis mai-marilor şi căpeteniilor şi restului poporului: „Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Iehova, care este mare şi înfricoşător, şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi pentru fiicele voastre, pentru soţiile voastre şi pentru casele voastre“.


Iob 28:28

Şi către om a zis: «Iată, temerea de Iehova, aceasta este înţelepciune; şi depărtarea de rău este pricepere!»


De unde a cunoscut Iov numele ui Dumnezeu?


Conform cu Exod 15:13, intre coborarea in Egipt si iesirea din Egipt au fost 400 de ani.

"Şi el i-a zis lui Avram: „Cu adevărat să ştii că sămânţa ta va locui temporar într-o ţară care nu este a sa şi îi vor înrobi şi îi vor asupri patru sute de ani."

In cartea lui Iov, Bildad a fost șuahit și Elifaz era un temanit. Șuah a fost un fiu al lui Avraam și Cheturei în Geneza 25:2. Teman era un nepot al lui Esau (Geneza 36: 11,15,42 și 1Cronici 1:36,53; 1 Cronici 1:45).

Fiindca pe atunci se traia inca mult, daca Iov a fost in generatia de dupa Teman, sau in a doua generatie de dupa Teman, el a putut prinde generatia lui Moise si de la ei sa auda despre numele lui Dumnezeu, sau chiar de la Moise prin socrul acestuita, Iethro.

Cartea lui Iov folosește numele divin, printre care si in Iov 1:21:

"Şi a zis:

“Gol am ieşit din pântecele mamei mele

şi gol mă voi întoarce acolo:

Iehova a dat şi Iehova a luat;

binecuvântat fie numele lui Iehova!“


Cu toate acestea, de fiecare dată cu excepția a două versete, numele divin este folosit de naratorul cărții (rol atribuit lui Moise) și nu de Iov sau prietenii săi. Iov foloseste numele divin de patru ori (Iov 1:21, Iov 28:28).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu