duminică, 7 februarie 2016

Locurile din Vechiul Testament unde Ihwh (Yhwh) a fost inlocuit cu Adonai - Partea 6

Conform adnotarilor (comentariilor) facute de masoreti in Masora, soferimii au inlocuit de 134 de ori "Ihwh" (Yhwh) (numele divin) cu "Adonai" (Domnul meu) si in 17 locuri prin "Elohim" (Dumnezeu).


Aici puteti urmari liniile directoare ale statiilor transmiterii textului. Veti observa ca pana la Textul Masoretic sunt trei statii de text.
In continuare voi reda in stil autentic locurile unde Ihwh (Yhwh) a fost inlocuit cu Adonai (Domnul meu):


Psalmii 2:4

Cel care locuieşte în ceruri va râde, Iehova îşi va bate joc de ei.


Psalmii 16:2

Am spus lui Iehova: „Iehova, ca a ta bunatate n-am!“


Psalmii 22:19,30

Dar tu, Iehova, nu te depărta! Tăria mea, grăbeşte-te să-mi ajuţi!

...

O sămânţă ii va sluji; se va vorbi despre Iehova generaţiei care va veni.


Psalmii 30:8

Iehova, am strigat către tine şi ti-am cerut Iehova:


Psalmii 35:3,17,22

Iehova, intinde suliţa şi închide calea înaintea celor care mă urmăresc! Spune sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta“.

...

Iehova, până când vei privi? Scapă-mi sufletul din distrugerile lor, pe singurul meu de leii tineri!

...

Tu ai văzut, Iehova! Nu tăcea; Iehova, nu te depărta de mine!


Psalmii 37:12 (versetul 13?)

Iehova va râde de el, pentru că vede că-i vine ziua.


Psalmii 38:9,15,22

Iehova, toată dorinţa mea este înaintea ta şi geamătul meu nu-ti este ascuns.

...

Pentru că pe tine te aştept, Iehova! Tu vei răspunde, Iehova, Dumnezeul meu!

...

Grăbeşte-te să mă ajuţi, Iehova, mântuirea mea!


Psalmii 39:7

Şi acum, ce aştept eu, Iehova? Speranţa mea este în tine.


Psalmii 40:17

Eu însă sunt întristat şi sărac: Iehova se gândeşte la mine. Tu eşti ajutorul meu şi salvatorul meu; Dumnezeul meu, nu întârzia.


Psalmii 44:23

Trezeşte-te! Pentru ce dormi, Iehova? Ridică-te! Nu ne respinge pentru totdeauna!


Psalmii 51:15

Iehova, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda ta.


Psalmii 54:4

Iată, Dumnezeu este ajutorul meu; Iehova este între cei care susţin sufletul meu.


Psalmii 55:9

Înghite-i, Iehova, împarte-le limba; pentru că am văzut violenţă şi certuri în cetate.


Psalmii 57:9

Te voi lăuda printre popoare, Iehova! Îţi voi cânta psalmi printre popoare!


Psalmii 59:11

Nu-i ucide, ca să nu uite poporul meu; fă-i să rătăcească prin puterea Ta şi prăbuşeşte-i, Iehova, scutul nostru!


Psalmii 62:12

Şi a ta, Iehova, este bunătatea, pentru că tu răsplăteşti fiecărui om după fapta lui.


Psalmii 66:18

Dacă aş fi privit nelegiuirea în inima mea, Iehova nu m-ar fi auzit:


Psalmii 68:11,17,19,22,26,32

Iehova a dat Cuvântul; mare este oştirea vestitoarelor

...

Carele lui Dumnezeu sunt douăzeci de mii, mii şi mii; Iehova este în mijlocul lor: un Sinai în locaşul sfânt

...

Binecuvântat să fie Iehova, care zilnic ne copleşeşte, Dumnezeu, mântuirea noastră. Oprire.

...

Iehova a zis: „Voi aduce înapoi din Basan, voi aduce înapoi din adâncurile mării,

...

Binecuvântaţi în adunări pe Dumnezeu, pe Iehova, voi, cei din izvorul lui Israel!

...

Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţii ale pământului, cântaţi psalmi lui Iehova – Oprire –


Psalmii 73:20

Ca un vis la deşteptare, Iehova, le vei dispreţui chipul când te vei trezi.


Psalmii 77:2,7

În ziua necazului meu l-am căutat pe Iehova; mâna mea era întinsă în timpul nopţii şi nu a obosit; sufletul meu refuza să fie mângâiat.

...

Va respinge Iehova pentru totdeauna? Şi nu-si va mai arăta el bunăvoinţa?


Psalmii 78:65

Atunci Iehova s-a trezit ca din somn, ca un viteaz care strigă însufleţit de vin,


Psalmii 79:12

şi întoarce vecinilor noştri de şapte ori în sânul lor ocara cu care te-au insultat pe tine, Iehova!


Psalmii 86:3,4,5,8,9,12,15

Îndură-te de mine, Iehova, pentru că strig către tine toată ziua.

Înveseleşte sufletul slujitorului tău, pentru că spre tine, Iehova, îmi înalţ sufletul.

Pentru că tu, Iehova, eşti bun şi gata să ierţi şi bogat în bunătate către toţi cei care te cheamă.

...

Iehova, nimeni nu este ca tine între dumnezei şi nimic nu este ca faptele tale.

Toate naţiunile pe care le-ai făcut vor veni şi se vor închina înaintea ta, Iehova, şi vor glorifica numele tău.

Te voi lăuda din toată inima mea, Iehova, Dumnezeul meu, şi voi glorifica numele tău pentru totdeauna.

Dar tu, Iehova, eşti un Dumnezeu îndurător şi milos, încet la mânie şi bogat în bunătate şi adevăr.


Psalmii 89:49,50

Unde sunt, Iehova, îndurările tale dintâi, pe care, în credincioşia ta, le-ai jurat lui David?

...

Adu-ti aminte, Iehova, de ocara slujitorilor tăi, de multe popoare o port în sânul meu


Psalmii 90:1,17

Iehova, tu ai fost locuinţa noastră din generaţie în generaţie.

...

Şi bunăvoinţa lui Iehova Dumnezeului nostru să fie peste noi; şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre peste noi; da, lucrarea mâinilor noastre, întăreşte-o.


Psalmii 110:5

Iehova la dreapta ta îi va zdrobi pe împăraţi în ziua mâniei sale.


Psalmii 130:2,3,6

Doamne, ascultă glasul meu! Urechile Tale să fie atente la glasul cererilor mele.

Iah, dacă vei lua aminte la nelegiuiri, Iehova, cine va rămâne?

...

Sufletul meu pe Domnul mai mult decât străjerii dimineaţa, da, decât străjerii dimineaţa.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.