luni, 8 februarie 2016

Locurile din Vechiul Testament unde Ihwh (Yhwh) a fost inlocuit cu Adonai - Partea 7

Conform adnotarilor (comentariilor) facute de masoreti in Masora, soferimii au inlocuit de 134 de ori "Ihwh" (Yhwh) (numele divin) cu "Adonai" (Domnul meu) si in 17 locuri prin "Elohim" (Dumnezeu).

Aici puteti urmari liniile directoare ale statiilor transmiterii textului. Veti observa ca pana la Textul Masoretic sunt trei statii de text.


In continuare voi reda in stil autentic locurile unde Ihwh (Yhwh) a fost inlocuit cu Adonai (Domnul meu):

Isaia 3:17,18
de aceea Iehova va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului şi Iehova le va dezgoli goliciunea.
În ziua aceea, Iehova va înlătura podoaba gleznelor şi sorişorii şi lunişoarele,

Isaia 4:4 
după ce va spăla Iehova murdăria fiicelor Sionului şi va curăţi sângele Ierusalimului din mijlocul lui, prin duhul de judecată şi prin duhul de ardere.
 
Isaia 6:1,8,11
În anul morţii împăratului Ozia l-am văzut pe Iehova şezând pe un tron, înalt şi ridicat; şi poalele lui umpleau templul.
... 
Şi am auzit glasul lui Iehova, zicând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru noi?“ 
... 
Atunci am zis: „Iehova, până când?“
Şi el a zis: „Până vor rămâne pustiite cetăţile, fără locuitori, şi casele fără oameni, şi ogoru va fi pustiit cu totul,

Isaia 7:10,14
Şi Iehova i-a vorbit din nou lui Ahaz,
...
De aceea, Iehova insuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată şi va naşte un fiu şi-i va pune numele Emanuel.
 
Isaia 8:7
de aceea, iată, Iehova va aduce peste ei apele puternice şi multe ale râului, pe împăratul Asiriei şi toată gloria lui. Şi el se va sui în toată albia lui şi va trece peste toate malurile lui.

Isaia 9:8,17
Iehova a trimis un cuvânt în Iacov şi el cade asupra lui Israel.
...
de aceea Iehova nu se va bucura de tinerii lui şi nu se va îndura de orfanii lui şi de văduvele lui. Pentru că fiecare este un făţarnic şi un răufăcător şi orice gură vorbeşte nebunie. Pentru toate acestea, mânia sa nu se abate şi mâna sa este tot întinsă.
 
Isaia 10:12 
Şi va fi: după ce Iehova va împlini toată lucrarea sa peste muntele Sion şi peste Ierusalim, voi pedepsi rodul îngâmfării inimii împăratului Asiriei şi gloria ochilor săi trufaşi.
 
Isaia 11:11 
Şi va fi: în ziua aceea, Iehova işi va întinde din nou mâna, a doua oară, ca să dobândească rămăşiţa poporului său, care va fi rămas, din Asiria, şi din Egipt, şi din Patros, şi din Cuş, şi din Elam, şi din Şinear, şi din Hamat, şi din insulele mării.
 
Isaia 21:6,8,16 
Pentru că aşa mi-a zis Iehova: „Du-te, pune o santinelă să spună ce vede“
...
Şi a strigat ca un leu: „Iehova, stau mereu la turnul de strajă ziua şi sunt pus de veghe în toate nopţile!“
...
Pentru că aşa mi-a zis Iehova: „Încă un an, după anii unui lucrător plătit, şi toată gloria Chedarului se va duce.
 
Isaia 28:2 
Iată, Iehova are pe unul tare şi puternic, ca o furtună cu grindină şi un vârtej distrugător; ca o furtună de ape puternice care năvălesc, o va surpa la pământ cu mâna.
 
Isaia 29:13 
Şi Iehova a zis: „Pentru că poporul acesta se apropie cu gura lor şi mă onorează cu buzele lor, dar inima lor este departe de mine şi temerea lor de mine este o poruncă învăţată de la oameni,
 
Isaia 30:20 
Şi Iehova vă va da pâinea necazului şi apa strâmtorării. Şi învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învăţătorii tăi.
 
Isaia 37:24 
L-ai batjocorit pe Iehova prin slujitorii tăi şi ai zis: «Cu mulţimea carelor mele m-am suit pe înălţimea munţilor, pe coastele abrupte ale Libanului; şi voi tăia cedrii lui cei înalţi, chiparoşii lui cei aleşi, şi voi ajunge pe înălţimea lui cea mai îndepărtată, în pădurea câmpiei lui roditoare
 
Isaia 38:14,16
Ca rândunica sau cocorul, aşa ciripeam; mă văitam ca o porumbiţă. Ochii mei se topeau privind în sus: „Iehova, sunt în strâmtorare, nu mă lăsa!“
„Iehova, prin aceste lucruri trăiesc şi în toate acestea este viaţa duhului meu; şi tu m-ai întărit şi mi-ai dat viaţa.
 
Isaia 49:14
Şi Sionul a zis: „Iehova m-a părăsit şi Iehova m-a uitat!“

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.