duminică, 18 februarie 2018

Iov 14:12 conţine o întrebare retorică sau o afirmaţie?

Credea Iov în "nemurirea sufletului" sau în înviere?

Unii spun că Iov era frământat dacă există înviere sau nu, şi închide portiţa în faţa acestei perspective:
Iov 14:12. aşa şi omul, se culcă şi nu se mai ridică, nici până nu vor mai fi cerurile, nu se vor trezi şi nu vor fi sculaţi din somnul lor.
M-am uitat pe sietul interlinear de pe biblehub.com şi am constatat că în text nu există cuvântul "nici":
http://biblehub.com/interlinear/job/14-12.htm

Acest lucru mă face să cuget, dacă nu cumva acest verset este redat deficitar, deoarece sunt alte texte care ar infirma redarea de mai sus din versiunea lui Dumitru Cornilescu (Iov 14:14,15, 19:25-27).

Iov 14:
13. O, de m-ai ascunde în locaşul morţilor, de m-ai ţine ascuns până-ţi va trece mânia! De mi-ai rândui un timp şi ţi-ai aduce aminte de mine!
14. Dacă moare un om, va mai trăi el? În toate zilele luptei mele aş aştepta, până mi-ar veni schimbarea.
15. Ai chema, şi eu ţi-aş răspunde; ţi-ar fi dor de lucrarea mâinilor tale.


Iov 19
 25. Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.
26. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu.
27. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu.

Din cauza textelor scoase în evidenţă din capitolele prezentate mai sus, poate că Iov 14:12 ar trebui redat altfel, ca o întrebare retorică, la care se aştepta încă lămuriri:
"aşa şi omul, se culcă şi nu se mai ridică, până nu vor mai fi cerurile, nu se vor trezi şi nu vor fi sculaţi din somnul lor?"

L-a final spune "mă pocaiesc" Iov 42:6 şi îl roagă pe Dumnezeu să îl înveţe în privinţa unor taine:

Iov 42

1. Iov a răspuns lui Iehova şi a zis:
2. "Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale." -
3. "Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?" - "Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni, care sunt mai presus de mine şi pe care nu le pricep." -
4. "Ascultă-Mă şi voi vorbi; te voi întreba, şi Mă vei învăţa." -
5. "Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut.
6. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă."

Asta poate include că a primit lumină despre înviere? Este posibil. 

În orice caz, credinţa pagână - insuflată de Diavol, dracul cel mare - în nemurirea sufletului (Geneza 3:4), la Iov este 0. Abia aştept să-l felicit pe Iov, la înviere!
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.